BLUEit

Giải pháp dịch vụ CNTT cho doanh nghiệp SMEs

Chúng tôi cung cấp dịch vụ CNTT xuất sắc có giá trị cao trong Quản lý dịch vụ chủ động, Hệ thống và bảo mật, Quản lý danh mục đầu tư và Quản trị doanh nghiệp

LIÊN HỆ

Business Scope

Managed Service

Điều quan trọng mà các doanh nghiệp phải làm trong nền kinh tế ngày nay là tập trung các nguồn lực tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp mình

System Integration

Cung cấp các dịch vụ và giải pháp tích hợp chất lượng cao và sáng tạo phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Infrastructure

Cơ sở hạ tầng là một tập hợp các thành phần CNTT là nền tảng của dịch vụ CNTT & phần cứng

Hardware & License Supplier

Có thể cung cấp hầu hết các yêu cầu về phần cứng và phần mềm, là một phần giá trị gia tăng của chúng tôi dành cho các khách hàng

Solution for your Business

Service Management

Tận dụng các quy trình trong môi trường CNTT của doanh nghiệp. Tạo hiệu quả và giới thiệu cấu trúc

Systems and Security

Biết các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến bảo mật của người dùng và điểm cuối. Bảo mật thông tin đăng nhập.

IT Governance

Điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp giữa kinh doanh và CNTT. Xác định trách nhiệm và lợi ích

Software Quality Assurance

Áp dụng các phương pháp QA tốt nhất. Đạt được thử nghiệm nhanh hơn và tối ưu hóa chi phí trong môi trường thử nghiệm

Process